• Objects classification
  • Object information
FEZ territory
Show all
Dobrush
Gomel
Kalinkovichi
Khojniki
Korma
Lelchitsi
Mozyr
Petrikov
Rechitsa
Rogachev
Svetlogorsk
Zhlobin
Zhytkovichi
Land plots
Show all
Gomel
Zhytkovichi
Free production sites
Show all
Gomel
Rechitsa
Rogachev
Zhlobin